Cena Senior roku 2017

1. října, kdy se slaví Den seniorů, NAŠE pohádkové čtecí babičky a dědečkové a jejich Klub dostali krásný dárek – Čestné uznání za Nejlepší klub roku v akci Ceny Senior roku 2017, které uděluje Nadace Charty 77 spolu s projektem SenSen. Pro rok starý klub a Mezi námi, o.p.s. je to velká pocta, které si mimořádně vážíme.
Slavili jsme se všemi oceněnými i neoceněnými v Pražské křižovatce v kostele sv. Anny a gratulujeme vítěznému Klubu Aktiv, z.s. z Českých Budějovic.

3. října 2017