Krátce o programu Přečti 
(senioři pravidelně předčítají dětem v MŠ)

O důležitosti čtení dětem bylo napsáno už mnoho. V dnešní uspěchané době plné elektronických vymožeností je předčítané slovo poněkud odstrčeno na druhou kolej za sledování pohádek v televizi, v počítači či na tabletu. O tom, že to je obrovská škoda, netřeba diskutovat, neboť určitě si také z vlastního dětství vzpomínáte, jaké to bylo, když vám rodiče před spaním předčítali pohádku. Zachumlaní v peřině jste měli možnost dát prostor své vlastní fantazii v rozvíjení a zároveň jste si mohli užít příjemnou chvilku po boku rodiče. A co teprve když pohádku četla babička nebo dědeček, to potom tato chvilka dostala ještě jiný rozměr. Dědeček nebo babička nikam nepospíchali a chvilky s vnoučaty, kdy jim mohli dát něco ze sebe, si řádně užívali….

Přesně o tyto aspekty jde v programu Přečti. V rámci mezigeneračního setkávání čtecího seniora a dětí v mateřské škole je cílem naučit děti k úctě ke stáří, umění naslouchat, rozvíjet jejich fantazii a v neposlední řadě se pokusit o jejich chvilkové zklidnění.

A co čtecí senioři? Jaké jsou jejich motivy docházet pravidelně jednou týdně do mateřských škol? Za každým dobrovolníkem se skrývá jiný osobní příběh, ale ve své podstatě mají všichni společné důvody…. láska k dětem, láska ke čtení a v neposlední řadě touha být stále užitečný a předat ze sebe něco dál pro dobrou věc.

Zapojením seniorů do projektu bychom rádi předcházeli jejich pocitu vyčlenění ze společnosti nebo bychom rádi jen zúročili jejich volný čas, dovednosti a ochotu. Chceme, aby se cítili být potřební, proto je čtení pravidelné, každý týden. Díky pravidelnosti vznikají mezi dětmi a seniory nádherné vazby, vzájemně se na sebe všichni těší.

Naše čtecí babičky a dědečky si snažíme hýčkat, neboť své dobrovolnické práci se věnují s maximální zodpovědností. Z tohoto důvodu jsme založili Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků, ve kterém se čtecí senioři potkávají a mají zde možnost sdílet své zážitky, předávat si inspirace a vzájemně se motivovat. V rámci klubu pořádáme Kurzy techniky správného čtení dětem stejně tak jako přednášky na různá témata. Celý projekt Přečti je pilotní a nám dělá nesmírnou radost, že se shledal s velkým ohlasem jak u seniorů, u dětí a zaměstnanců mateřských škol, ale i u rodičů. 

text ke stažení zde

Jsou s námi