Cena Senior roku 2017

1. října, kdy se slaví Den seniorů, NAŠE pohádkové čtecí babičky a dědečkové a jejich Klub dostali krásný dárek – Čestné uznání za Nejlepší klub roku v akci Ceny Senior roku 2017, které uděluje Nadace Charty 77 spolu s projektem SenSen. Součástí ocenění je i vstupné do Muzea rekordů a kuriozit v Pelhřimově pro skupinu seniorů z Klubu. Pro jen rok „starý“ klub a Mezi námi, o.p.s. je to velká pocta, které si mimořádně vážíme.
Slavili jsme se všemi oceněnými i neoceněnými v Pražské křižovatce v kostele sv. Anny a gratulujeme vítěznému Klubu Aktiv, z.s. z Českých Budějovic.

 

3. října 2017