Buďte s námi

S koncem léta mě vždy napadá Píseň Jaroslava Seiferta: „Každého dne se něco končí, něco překrásného se končí… Každého dne se něco počíná, něco překrásného se počíná.“ Přichází podzim, z prázdnin zůstaly jen hezké vzpomínky. Ale i všední dny přinášejí spoustu krásných okamžiků a my věříme, že k nim znovu budou patřit mezigenerační setkání, která připravujeme.
Čímž chceme všem připomenout, že po prázdninové přestávce opět začínáme. A už se moc těšíme na nová setkání, která přinesou nová přátelství, nové příběhy, o nichž vám na našich stránkách nezapomeneme podávat zprávy. Protože o radost by se lidé měli dělit, vždyť „radost“, jak tvrdil už Aristoteles, „je pramenem životní síly“.
Takže sledujte naše stránky – a pokud byste měli nápad, jak pomoci, neváhejte a ozvěte se nám. Třeba právě někde poblíž vás stojí domov plný seniorů, kteří by občas uvítali společnost prcků, toužících se pochlubit novými písničkami, básničkami, novými dovednostmi… Možná, že u vás za rokem máte mateřskou školu a v ní děti, postrádající moudrost babiček a dědečků. Není nic hezčího, než pomoci jim dát se dohromady, aby navzájem obohatili své životy. Zkrátka – myslete na nás a buďte s námi ­ MEZI NÁMI

7.9.2015