Já umím to a ty zas tohle! Sousedé plus

S radostí se můžeme pochlubit, že jsme se zapojili do mezigeneračního komunitního projektu, který podporuje zakládání spolků a klubů, v nichž je hlavním cílem vzájemná pomoc členů v každodenních činnostech. Projekt SOUSEDÉ plus přineslo do ČR Mezigenerační a dobrovolnické centrum TOTEM, z.s. z Plzně v roce 2012 ve spolupráci s rakouským a německým vzorem Zeitbank 55+.
Podstatou a smyslem projektu je dobrovolné pomáhání si. Každý má něco, co může pro druhé udělat, někdo pohlídá děti, jiný poseká zahradu…
Princip projektu SOUSEDÉ plus je jednoduchý. Lidé všech generací utvoří spolek nebo klub, prostřednictvím kterého si v rámci komunity vzájemně pomáhají a poskytují si podporu. Každý za sebe nabídne oblast, činnost, kde může být druhým nápomocný, a na druhou stranu pojmenuje věci, se kterými by sám potřeboval pomoci. Platidlem je „1 hodina“. Mimo tuto výměnu se může klub/spolek scházet a podnikat různé akce. Cílem je udržovat aktivitu a samostatnost zapojených seniorů a tím co nejvíce oddálit chvíli, kdy se člověk stává závislým na svém okolí – na své rodině nebo odborných institucích.
Zaujala vás tato myšlenka také, více najdete na www.sousede-plus.cz

10.5.2016