Julie – projekt, který inspiruje

Inspirujícím příkladem mezigeneračního setkávání je činnost sociálního zařízení Julie. Péče a pomoc pro lidi s poruchami komunikace se tu snoubí s kontakty a soužitím příslušníků několika generací.

Jednou z prvních „vlaštovek“ v oblasti mezigeneračního setkávání je projekt JULIE – sociální zařízení provozující denní stacionář pro seniory a školku pro děti s logopedickou péčí. Laskavost, tolerance, respekt a úcta – to jsou jeho základní pilíře. Vzhledem k potřebě soukromí a odpočinku obou skupin tady mají senioři a děti svá oddělená patra. Julie jim však umožňuje prožívat mnohé aktivity společně a nabízí další prostory – uvnitř či na zahradě – právě pro setkávání nejstarší a nejmladší generace. Projekt Julie je zaměřen především na prevenci a nápravu poruch komunikace. Zajišťuje každodenní odbornou péči dětem či seniorům, ale pomáhá i dospělým. Zapojeni jsou tudíž nejenom ti nejstarší a nejmladší, ale i příslušníci dalších generací. Projekt tak kopíruje tradiční model rodiny s mezigeneračním soužitím, zajišťujícím pocit sounáležitosti a kontinuity, přirozený respekt k lidskému životu a jeho etapám. Nabídka společných aktivit jako je čtení, výtvarné činnosti, zpěv, hry či péče o zahradu přispívá ke zlepšení fyzického, citového i kognitivního rozvoje, vzájemné komunikaci a propojení generací.

20.2.2015