Mateřské centrum Balónky

Mezigenerační setkávání se může odvíjet mnoha způsoby – formou nepravidelných společných akcí, ale také prostřednictvím soustavné práce s dětmi,  jako je tomu v případě spolupráce mateřského centra Balónky se seniorkami. 

Někdy tu největší radost mohou přinést věci, které vzniknou zcela spontánně. Tak tomu bylo i v případě spolupráce MC Balónky se seniory. Maminky z centra jednoho dne napadlo oslovit seniory, kteří navštěvovali jejich akce či doprovázeli svá vnoučata na různé kroužky, a požádat je o spolupráci při hlídání dětí. Reagovaly babičky, které mají s výchovou malých capartů již dlouholeté zkušenosti. A reagovaly s nadšením. Nestaly se „pouhými“ babičkami na hlídání, jak by se na první pohled mohlo zdát. Umožňují dětem objevit svět, který leží na druhém konci životní dráhy, probouzejí v nich nadšení a zájem o věci, které jsou dětem vyrůstajícím bez dědečka či babičky vzdálené, neznámé a cizí. Děti naopak babičkám pomáhají udržet si svěží a otevřenou mysl, optimismus a energii. I když finance nebyly pro babičky tou prvořadou motivací, povedlo se sehnat peníze na jejich odměnu za mnohdy náročnou a vyčerpávající práci. Věříme, že tato zkušenost se může stát dobrým vzorem pro spolupráci dalších ze sítě MC se seniory.

20.1.2014