První klubové setkání čtecích seniorů

Ve čtvrtek 15.9.2016 se konalo historicky první klubové setkání pohádkových čtecích babiček a dědečků. V sympatických prostorách dílny Městské knihovny v Praze se sešlo dvanáct členů klubu, který patří právě čtecím babičkám a dědečkům.
Ve velmi milé atmosféře jsme si rozebrali, jak kdo dětem čte, kdo s dětmi probírá text pohádky nebo kdo naopak spíše děti uklidní pomocí hlasu.
V další části setkání jsme se věnovali technickým záležitostem, jež souvisejí se zákonem o dobrovolnictví. Seznámili jsme členy s nutností doložení výpisu z rejstříku trestů a prohlášení o zdravotní způsobilosti každého jednotlivce. Novinkou je také potřeba evidence docházky, která je důležitá pro interní statistiku organizace.
Babičkám a dědečkovi jsme nabídli čtenářský deník, do kterého si mohou zapisovat veškeré zážitky, které ve školce prožijí a zaznamenávat tam také dětské perličky, které si jednou ročně společně pročteme a zcela jistě se u nich hodně pobavíme.
Čtecím babičkám a dědečkovi jsme nabídli možnost Kurzu správného čtení dětem, jenž bude pro nově příchozí členy povinný. Tato nabídka se setkala se zájmem, stejně tak jako možnost vypomáhat naší organizaci při různých akcích a mezigeneračních setkáních.
Toto setkání bylo opět pohodové a příjemné a my se už nyní připravujeme na další, předvánoční, které se uskuteční ve stejných prostorách dne 15.12.2016.

21.9.2016