Tvořivé dílničky pro veřejnost

Pořádáme mezigenerační dílny pro širokou veřejnost a využíváme přitom své bohaté zkušenosti s vedením mezigeneračních aktivit. Společné kreativní dílny se mohou uskutečnit v různých prostorách dle aktuální nabídky, poptávky a možností (např. jarní či vánoční trhy, různé komunitní akce, ale i např. pro uzavřenou společnost). 

Sousedé Plus

Mezi námi spolupracuje na realizaci projektu SOUSEDÉ plus – dobrovolnickém projektu, který podporuje vzájemnou sousedskou výpomoc a sounáležitost. Jeho hlavním cílem je zkvalitnění života ve stáří a prodloužení doby, kdy senioři mohou zůstávat ve svém přirozeném prostředí.

Členové klubů a spolků SOUSEDÉ plus, a nejedná se výhradně jen o seniory – projekt je mezigenerační, si navzájem pomáhají a podporují se. Každý něco umí a naopak každý někdy něco potřebuje. Více o projektu na www.sousede-plus.cz

Jsou s námi