7. setkání Mezi námi v Písecké bráně

V úterý 17. dubna proběhl v krásných prostorách Písecké brány pro nás v Mezi námi příjemný podvečer, za který všem účastníkům děkujeme! Díky za to, že podporujete myšlenku a spolu s námi bojujete proti těm špatným stereotypům a ukazujete a tvoříte ty pozitivní. Díky za to, že se snažíte budovat vzájemný respekt mezi sebou, dětmi, seniory a snažíte se vzájemně podporovat. Díky za to, že nás inspirujete a jste naší součástí, jste s námi Mezi námi.

Na váš popud jsme vytvořili facebookovou skupinu , která by měla sloužit k propojení, sdílení inspirace a podpoře mezigeneračních vztahů. Je určená pro každého, komu nejsou vztahy mezi generacemi cizí a rád spolu s námi bude podporovat vzájemné poznávání. Přidejte se do ní. Klikněte zde