Nechte se pohladit od Mezi námi

Přihlašte se k odběru novinek!

Vyplněním a přihlášením k odběru newsletterů uděluji Mezi námi, o.p.s. se sídlem Nad Želivkou 903, 164 00 Praha 6, IČ 02267217, jako správci svůj výslovný souhlas se zpracováním mých níže uvedených osobních údajů, tj. jména, příjmení a e-mailu, a to pro účely vytvoření a udržování databáze odběratelů newsletteru a pro jeho zasílání. Tento svůj dobrovolný souhlas uděluji podle článku 6 odst. 1 písm. a) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 na dobu 5 let. Jsem si vědom(a) toho, že tento svůj souhlas mohu kdykoli odvolat, požadovat přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo zpracování, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Dále jsem si vědom(a) toho, že mohu podat stížnost proti zpracování mých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.