Dobrovolníci

Líbí se vám náš projekt? Pak vítáme právě vás. Ať je vám 16 nebo 60, buďte další generací, setkání je pro všechny. Můžete přijít jednou, nebo se pravidelně účastnit, záleží jen na vás.

Jak se zapojit:

  • vytipovat nebo navrhnout mateřskou školu nebo domov seniorů, který považujete za vhodný k mezigeneračnímu setkávání
  • nabídnout své zkušenosti z práce s dětmi, se seniory
  • přispět finanční částkou nebo takzvaně „adoptovat“ některé konkrétní mezigenerační setkání
  • navrhnout a zprostředkovat návštěvu zajímavých výstav, sbírek, expozicí
  • zajistit zveřejnění článků nebo informací o aktivitách spojených s mezigeneračním setkáváním
  • navrhnout tipy na tematický obsah mezigeneračního setkávání
  • zprostředkováním kontaktů na donory
  • přiváděním nových podporovatelů a spolupracovníků, charitativními akcemi typu nefinanční podpory
  • podporou na sociálních sítích

 

Od 15.9.2017 jsme držiteli akreditace Ministerstva vnitra ČR v oblasti dobrovolnické služby na vysílání dobrovolníků v rámci dlouhodobé i krátkodobé dobrovolnické služby v oblasti pomoci seniorům, pomoci při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase, pomoc i při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí na území České republiky v projektu „Mezi námi Mezigeneračně“.

Jsou s námi