Komerční subjekt

Sociálně odpovědná firma: rádi byste podpořili místní komunitu, jste sociálně odpovědnou firmou a zajímá vás, co se děje ve vašem okolí, chcete podpořit mezigenerační setkání? Můžete pomoci v rámci dobrovolnických aktivit svých zaměstnanců např. při výletu, nebo finančně zajistit takovýto výlet.

Jak se zapojit:

  • podpořit naši činnost v rámci dobrovolnických aktivit svých zaměstnanců
  • máte-li podnikovou MŠ nebo jste-li patrony MŠ, případně domova seniorů, můžete navrhnout jejich účast v mezigeneračním setkávání
  • takzvaně „adoptovat“ některé konkrétní mezigenerační setkání
  • finančně podpořit či přímo zajistit naše aktivity

Jsou s námi