Mateřská nebo základní škola

Rádi byste zapojili vaše děti či třídu do projektu? Pomůžeme mateřské nebo základní škole s vyhledáním a kontaktováním blízkého domova seniorů, zajistíme samotnou organizaci a nabídneme různé programy aktivit při setkání, které odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu MŠ a Kurikulu podpory zdraví v MŠ.

Jak se zapojit:

  • navrhnout mateřskou nebo základní školu, kterou navštěvuje vaše dítě, k mezigeneračnímu setkávání
  • přispět finanční částkou nebo takzvaně „adoptovat“ některé konkrétní mezigenerační setkání
  • pracujete-li přímo v mateřské nebo základní škole: spojte se s námi a navrhněte vaši MŠ/ZŠ pro mezigenerační setkávání, nabídněte své zkušenosti z práce s dětmi, navrhněte tipy na tematický obsah schůzek, oslovte v tomto směru rodiče dětí z vaší MŠ/ZŠ
  • navrhnout a zprostředkovat návštěvu zajímavých výstav, sbírek, expozicí
  • zajistit zveřejnění článků nebo informací o aktivitách spojených s mezigeneračním setkáváním
  • navrhnout tipy na tematický obsah mezigeneračního setkávání
  • zprostředkováním kontaktů na donory
  • přiváděním nových podporovatelů a spolupracovníků, charitativními akcemi typu nefinanční podpory
  • podporou na sociálních sítích

Jsou s námi