Projekt „Posílení životního elánu seniorů společnými zážitky s nejmladší generací

 

Mezi námi, o.p.s. je realizátorem projektu „Posílení životního elánu seniorů společnými zážitky s nejmladší generací“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu Evropského sociálního fondu. Realizace probíhá na území hl. m. Prahy od 1.1.2019 do 31.12.2020.

Projekt je zaměřen na zmírnění sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud v přirozeném prostředí. Cílí na jejich zapojení do života místní komunity pomocí mezigeneračních aktivit především ve školkách a na 1. stupni ZŠ. Nabízí aktivní skupinové setkánívání, tvořivé dílny a čtení pohádek a praktickou pomoc seniorů ve školkách. Projekt navazuje na úspěšně zavedené programy v minulých letech. Vizí je síť samostatných komuit, na jejichž chodu se aktivně podílejí senioři.

Projekt „Mezigenerační programy pro seniory“

 

Mezi námi, o.p.s. je realizátorem projektu „Mezigenerační programy pro seniory“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu Evropského sociálního fondu. Realizace probíhá na území hl. m. Prahy od 1.2.2017 do 31.12.2018.

Projekt je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud v přirozeném prostředí. Cílí na kvalitnější život seniorů a jejich zapojení do života místní komunity pomocí mezigeneračních aktivit především seniorů a dětí. Nabízí tvořivé dílny, čtení pohádek a další formy setkávání seniorů s dětmi i sousedy. Vizí je vybudování samostatné sítě komunit, spravované jejími členy z řad cílové skupiny.