Projekt „Mezigenerační programy pro seniory“

 

Mezi námi, o.p.s. je realizátorem projektu „Mezigenerační programy pro seniory“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu Evropského sociálního fondu. Realizace probíhá na území hl. m. Prahy od 1.2.2017 do 31.12.2018.

Projekt je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud v přirozeném prostředí. Cílí na kvalitnější život seniorů a jejich zapojení do života místní komunity pomocí mezigeneračních aktivit především seniorů a dětí. Nabízí tvořivé dílny, čtení pohádek a další formy setkávání seniorů s dětmi i sousedy. Vizí je vybudování samostatné sítě komunit, spravované jejími členy z řad cílové skupiny.