„Žádný člověk není ostrov sám pro sebe,“ tvrdil jeden moudrý muž. Jiný zas napsal: „Když máš víc, než potřebuješ, nestav zeď, nezamykej dveře, ale vyrob větší stůl.“ Třetí muž jejich slova možná neznal, ale cítil, že svět začíná postrádat něco nesmírně důležitého. Vědomí sounáležitosti. Vzájemnou úctu, lásku a pochopení. A tak se rozhodl zbořit zdi, otevřít dveře dokořán a postavit velký stůl, k němuž by mohli zasednout všichni, kteří to cítí stejně jako on a chtějí dávat druhým to, čeho mají nadbytek. Elán, optimismus, bezprostřednost a bezelstnost, radost ze života, zkušenost… Chtěl vytvořit hřejivé a přátelské místo, kde by se všichni cítili dobře a kde by spolu byli šťastni stejně, jako když byli malí a hráli si u stolu v teplé a voňavé kuchyni u babičky…

Pro svou myšlenku získal další lidi a společně ten pomyslný stůl začali budovat. Dali mu jméno MEZI NÁMI. Letos jsou to čtyři roky. Z malého stolku na vratkých  nožičkách se stal masivní stůl, stojící pevně na čtyřech silných nohách. Usedají k němu lidé všech generací, aby si společně hráli, tvořili, četli nebo si jen povídali a hledali k sobě cestu. Přejme mu, k jeho 4. narozeninám, aby byl den ze dne větší, silnější a pohostinnější a všem „člověčím ostrůvkům“ poskytl ten krásný pocit sounáležitosti, bezpečí, důvěry a štěstí, jaký kdysi nabízela babiččina kuchyň nám. 

 

Koupí hrnečku nebo zástěrky přispějete na čtecí babičky a dědečky a na setkávání seniorů a dětí *

 

zástěrka – 320 Kč, z toho 100 Kč na setkávání

zelená dětská zástěrka „Vařím jako moje babička“ 

hrneček – 160 Kč, z toho 80 Kč na setkávání

hrneček z české porcelánky s motivem
„Jsem pohádková čtecí babička“ od Lady Brůnové #uteklazkomiksu

A jak na to? Je to jednoduché:

odešlete částku podle zvoleného předmětu (případně včetně poštovného**) na účet 27 27 27 27 27 / 0300

kontaktujte nás e-mailem nebo kontaktním formulářem a domluvíme se na předání (osobně nebo poštou)

Děkujeme za podporu a sdílejte s námi. www.facebook.com/mezinamiops


* veřejná sbírka povolena – č. S-MHMP/1447385/2015

** poštovné: zástěrka 50 Kč, hrneček 90 Kč