Reminiscenční divadlo


Již několik let navštěvujeme se studenty naší školy domov seniorů Harmonie ve Vsetíně.

Poslední rok jsme naše návštěvy zaměřili na tzv. reminiscenční divadlo. Se studenty se nejprve domluvíme na tématu, kterému se budeme věnovat – např. jak senioři slavili Vánoce, Velikonoce, jak trávili prázdniny, jak chodili do školy atd.

Studenti si ve skupinkách připraví otázky a jdou za seniory na pokoje – vždy 2 žáci k jednomu seniorovi. Tam si povídají (cca 45 minut) a zapisují informace. Po té se vrátí do klubovny a dáme dohromady vše, co se dozvěděli a rychle vymyslíme krátké scénky či souvislou scénu, kde použijeme vzpomínky seniorů.  Máme velmi krátkou dobu na vyzkoušení, cca 30 minut a potom přijdou senioři a my jim celé představení zahrajeme. Senioři většinou poznávají své vzpomínky a volají na nás a smějí se. Poté se často ještě diskutuje, někdo přidává další vzpomínky či upřesňuje, jak to bylo. Na závěr studenti zpívají písničky.

Metoda reminiscence pomáhá starým lidem vybavovat si a oživovat vzpomínky. Naši studenti už mají „své“ babičky a dědečky, se kterými si pravidelně povídají a vzájemně se na sebe těší. V Domově Harmonie pořádají spoustu jiných akcí, ale naše návštěvy prý hodnotí jako ty nejmilejší.

Jedna naše návštěva (z celkových 3-4 během roku) se konala v říjnu 2016 v rámci projektu 72 hodin. Za tento počin jsme byli nominování na cenu Gratias Tibi.

Ing. Jana Čechová
učitelka Střední průmyslové školy strojnické Vsetín