Tým

Andulka Bízková

andulka@mezi-nami.cz 723 200 147

Je úžasné pozorovat tak rozdílné generace, které mají tolik společného. Vzájemná úcta a pokora je cesta k tomu, abychom si všichni porozuměli.

Kateřina Jirglová

katerina@mezi-nami.cz 604 356 300 Je skvělé mít v životě možnost šířit pozitivní energii, radost, respekt a lásku. Vždycky mě bavilo pouštět se do věcí, které mají dlouhodobý smysl a přinášejí užitek. V Mezi námi společně pomáháme uskutečnit setkávání seniorů s dětmi, kde vznikají nepopsatelné zážitky, které mě naplňují pocitem, že tahle práce je to pravé.

Vanda Šmolíková

vanda@mezi-nami.cz 724 968 712 Posledních pár let se pohybuji v pomáhajících profesích, jako je vzdělávání nebo terapie. Zkušenost zde v Mezi námi je takovým zbývajícím puzzle do mé životní skládačky. Dává mi smysl, učí mě pochopení, hlubšímu poznání a poskytování nezištné pomoci tam, kde je to skutečně potřeba. Není to práce, je to poslání, a to je na tom to cenné.

Anna Vokurková

anna@mezi-nami.cz 732 977 526 Donedávna jsem se pohybovala v divadelním světě. Ve světě jistě magickém a úchvatném, ale iluzorním, nehmatatelném a zdánlivém. Byla jsem z toho unavená. V den, kdy jsem se rozhodla pro změnu, mi přišlo do cesty Mezi námi. Svět, ve kterém jsou emoce skutečné. Svět, který tyto emoce může zprostředkovávat. Jsem šťastná, že můžu být u toho. *** Anička je autorkou designu kampaně "U babičky v kuchyni".

Správní rada

Dozorčí rada

Ivan Egyed

předseda

Jan Bím

www.janbim.cz

Jan Binar

Jsou s námi