previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Podporujeme setkávání lidí všech generací. Chceme, aby se poznávali, měli k sobě vzájemnou úctu a společně objevovali nové. Chceme, aby se potkávali zejména ti nejstarší  s těmi nejmladšími, aby k sobě našli cestu a objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. Vnímáme malé děti, seniory i aktivní střední generaci jako přirozené vzájemné partnery, kteří si mohou navzájem poskytnout radost ze života, moudrost a energii.

Program POVÍDEJ

je naší hlavní mezigenerační aktivitou. V jeho rámci propojujeme seniory ze seniorských zařízení a děti z mateřských či základních škol, podporujeme jejich pravidelné setkávání a pomáháme utvářet prostor pro společnou řeč a aktivní sdílení času.

Program PŘEČTI

propojuje příjemným a nenásilným způsobem svět seniorů a dětí. Senioři jednou týdně docházejí do mateřské školky předčítat pohádku. Děti tak získávají “svou” kouzelnou pohádkovou babičku či dědečka a ti zase na oplátku mohou načerpat energii z nefalšované dětské radosti.

Projekt „Posílení životního elánu seniorů společnými zážitky s nejmladší generací

Mezi námi, o.p.s. je realizátorem projektu „Posílení životního elánu seniorů společnými zážitky s nejmladší generací“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu Evropského sociálního fondu. Realizace probíhá na území hl. m. Prahy od 1.1.2019 do 31.12.2020.

Projekt je zaměřen na zmírnění sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud v přirozeném prostředí. Cílí na jejich zapojení do života místní komunity pomocí mezigeneračních aktivit především ve školkách a na 1. stupni ZŠ. Nabízí aktivní skupinové setkánívání, tvořivé dílny a čtení pohádek a praktickou pomoc seniorů ve školkách. Projekt navazuje na úspěšně zavedené programy v minulých letech. Vizí je síť samostatných komuit, na jejichž chodu se aktivně podílejí senioři.

Projekt „Innovative education in the field of Intergenerational cooperation support“

Mezi námi, o.p.s. je realizátorem tohoto projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Realizace probíhá ve spolupráci se zahraničními partnery z Francie, Německa, Polska a Slovinska, a to od 1.10.2017 do 30.9.2019.

Cílem projektu je vytvoření programu pro vzdělávání profesionálů působících v oblasti organizace a podpory mezigenerační spolupráce a aktivit, které jsou na podporu této spolupráce zaměřeny.

Jsou s námi