previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Podporujeme setkávání lidí všech generací. Chceme, aby se poznávali, měli k sobě vzájemnou úctu a společně objevovali nové. Chceme, aby se potkávali zejména ti nejstarší  s těmi nejmladšími, aby k sobě našli cestu a objevili, jak krásné a zajímavé jsou jejich světy. Vnímáme malé děti, seniory i aktivní střední generaci jako přirozené vzájemné partnery, kteří si mohou navzájem poskytnout radost ze života, moudrost a energii.

Program POVÍDEJ

je naší hlavní mezigenerační aktivitou. V jeho rámci propojujeme seniory ze seniorských zařízení a děti z mateřských či základních škol, podporujeme jejich pravidelné setkávání a pomáháme utvářet prostor pro společnou řeč a aktivní sdílení času.

Program PŘEČTI

propojuje příjemným a nenásilným způsobem svět seniorů a dětí. Senioři jednou týdně docházejí do mateřské školky předčítat pohádku. Děti tak získávají “svou” kouzelnou pohádkovou babičku či dědečka a ti zase na oplátku mohou načerpat energii z nefalšované dětské radosti.

Projekt „Mezigenerační programy pro seniory“

Mezi námi, o.p.s. je realizátorem projektu „Mezigenerační programy pro seniory“, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Praha – pól růstu Evropského sociálního fondu. Realizace probíhá na území hl. m. Prahy od 1.2.2017 do 31.12.2018.

Projekt je zaměřen na prevenci sociálního vyloučení seniorů žijících v seniorských zařízeních či doposud v přirozeném prostředí. Cílí na kvalitnější život seniorů a jejich zapojení do života místní komunity pomocí mezigeneračních aktivit především seniorů a dětí. Nabízí tvořivé dílny, čtení pohádek a další formy setkávání seniorů s dětmi i sousedy. Vizí je vybudování samostatné sítě komunit, spravované jejími členy z řad cílové skupiny.

Projekt „Innovative education in the field of Intergenerational cooperation support“

Mezi námi, o.p.s. je realizátorem tohoto projektu, který je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Erasmus+. Realizace probíhá ve spolupráci se zahraničními partnery z Francie, Německa, Polska a Slovinska, a to od 1.10.2017 do 30.9.2019.

Cílem projektu je vytvoření programu pro vzdělávání profesionálů působících v oblasti organizace a podpory mezigenerační spolupráce a aktivit, které jsou na podporu této spolupráce zaměřeny.

Jsou s námi